Bitumy

KD 754

Bitumiczna masa uszczelniająca 2K

Ikona certyfikat europejski Ikona chronić przed mrozem podczas transportu i składowania

Dwuskładnikowa, z wypełniaczem polistyrenowym, grubowarstwowa powłoka asfaltowa modyfikowana polimerami (PMBC) do wykonywania elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień powierzchni stykających się z gruntem. Również jako zewnętrzne, pasmowe uszczelnienie spoin konstrukcyjnych pomiędzy elementami budynków, wykonanymi z materiałów nieprzepuszczających wody.

Do produktu

ZR Turbo MAXX

Cementowa reaktywna zaprawa uszczelniająca 2-K

Ikona certyfikat europejski Ikona chronić przed mrozem podczas transportu i składowania

Reaktywna, dwuskładnikowa, uniwersalna w zastosowaniu, elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (zaprawa uszczelniająca FPD) do wykonywania mostkujących pęknięcia uszczelnień budowlanych. Do uszczelniania elementów stykających się z gruntem zgodnie z DIN 18533 oraz do uszczelniania zbiorników na wodę i basenów.

Do produktu

SoproThene® 878

Samoprzylepna izolacja bitumiczna

Ikona możliwość użycia od temperatury -5C Ikona szczelna dla radonu Ikona certyfikat europejski

Samoprzylepna, klejona na zimno, elastyczna, szczelna dla radonu, mostkująca rysy izolacja bitumiczna typu KSK, modyfikowana polimerami do wytwarzania elastycznych uszczelnień budowlanych zgodnie z normą DIN 18533 dla klas obciążenia wodą W1-E i W4-E. Do uszczelniania balkonów i loggi przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN 18531 cz.5. Do przygotowania podłoża użyć podkładu gruntującego Sopro KDG 751 (w koncentracie).

Do produktu

ISA 755

Emulsja bitumiczna

Ikona jednoskładnikowa Ikona produkt szybkoschnący Ikona odporna na substancje agresywne dla betonu Ikona chronić przed mrozem podczas transportu i składowania

Gotowa do użycia, jednoskładnikowa emulsja bitumiczna stosowana jako warstwa izolująca i ochronna konstrukcji z betonu, tynku, muru z cegieł, betonu lekkiego i betonu komórkowego przed miejscowymi, agresywnymi dla betonu substancjami, występującymi w obszarze gruntu. Na suche i lekko wilgotne podłoża.

Do produktu

KSP 652

Bitumiczna masa uszczelniająca 1K

Ikona certyfikat europejski Ikona chronić przed mrozem podczas transportu i składowania

Jednoskładnikowa, z wypełniaczem polistyrenowym, grubowarstwowa powłoka asfaltowa modyfikowana polimerami (PMBC) do wykonywania elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień powierzchni stykających się z gruntem. Również jako zewnętrzne, pasmowe uszczelnienie spoin konstrukcyjnych pomiędzy elementami budynków, wykonanymi z materiałów nieprzepuszczających wody. Stosowana do klejenia płyt drenażowych i izolacyjnych w obszarach poniżej powierzchni gruntu.

Do produktu

VK 690

Iniekcyjna izolacja silikatowa pozioma

Ikona wysoka zdolność penetracji Ikona do podłoży o dużej chłonności Ikona chronić przed mrozem podczas transportu i składowania

Jednoskładnikowy koncentrat uszczelniający na bazie specjalnych silikatów i dodatków hydrofobizujących. Preparat wprowadza się metodą grawitacyjną lub iniekcyjną, odtwarzając w murach izolację poziomą, zapobiegającą podciąganiu wilgoci w górne części muru. Stosowane również jako powłoka do impregnowania powierzchni materiałów chłonnych i do pokrywania podłoża przed nałożeniem tynków i powłok malarskich.

Do produktu

KDG 751

Bitumiczny podkład gruntujący

Ikona chronić przed mrozem podczas transportu i składowania

Koncentrat wodorozcieńczalny na bazie emulsji bitumicznej. Stosowany jako podkład gruntujący na wszystkie chłonne i mineralne podłoża, jak np. mur z cegły wapienno-piaskowej, tynk, beton komórkowy, pod bitumiczne uszczelnienia Sopro KSP 652, Sopro KD 754 i SoproThene 878. Przy obróbce nie wydzielają się łatwopalne lub szkodliwe dla zdrowia opary.

Do produktu

SoproThene® 87808

Dwustronna taśma klejąca

Dwustronna, samoprzylepna, wytrzymała na zrywanie, mostkująca rysy taśma, wykonana z silnie klejącej kauczukowo-bitumicznej masy, stosowana do łączenia styków oraz przyklejania zakładek z samoprzylepnej izolacji bitumicznej SoproThene® 878. Do niezawodnego uszczelniania skomplikowanych detali jak np. przejść rur i wpustów podłogowych. Również do mocowania mat izolacyjnych, drenażowych lub ochronnych na samoprzylepnej izolacji bitumicznej SoproThene® 878.

Do produktu

KDB 756

Taśma dylatacyjna do uszczelnień bitumicznych

Ikona na zewnątrz

Taśma uszczelniająca z polipropylenu na bazie elastycznych polimerów (poliolefiny) do przykrycia dylatacji konstrukcyjnych w połączeniu z bitumicznymi masami uszczelniającymi Sopro KSP 652 lub Sopro KD 754 oraz z uszczelnieniem Sopro ZR Turbo MAXX 618.

Do produktu
1