Silikony

Silicon

Silikon sanitarny

Silikonowy materiał do uszczelniania i elastycznego wypełniania spoin łączących i dylatacyjnych.

Do produktu

MarmorSilikon

Silikon do kamieni naturalnych
Ikona bardzo niski poziom emisji LZO

Neutralnie sieciujący, silikonowy materiał do elastycznego wypełniania szczelin łączących i dylatacyjnych w okładzinach z kamienia naturalnego, płyt betonowych i w połączeniu z metalem.

Do produktu

SoproDur® HF-D

Fuga dylatacyjna wysokowytrzymała
Ikona bardzo niski poziom emisji LZO

Sieciujący kwasem octowym materiał do uszczelniania wysoko obciążonych mechanicznie i chemicznie szczelin łączących oraz dylatacyjnych.

Do produktu

PUD 682

Fuga dylatacyjna poliuretanowa
Ikona bardzo niski poziom emisji LZO

Trwale elastyczna, jednoskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, fuga poliuretanowa do wypełniania poziomych i pionowych szczelin dylatacyjnych i łączących.

Do produktu
1