SoproThene® 878

Samoprzylepna izolacja bitumiczna
Ikona możliwość użycia od temperatury -5C Ikona szczelna dla radonu Ikona certyfikat europejski

Samoprzylepna, klejona na zimno, elastyczna, szczelna dla radonu, mostkująca rysy izolacja bitumiczna typu KSK, modyfikowana polimerami do wytwarzania elastycznych uszczelnień budowlanych zgodnie z normą DIN 18533 dla klas obciążenia wodą W1-E i W4-E. Do uszczelniania balkonów i loggi przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN 18531 cz.5. Do przygotowania podłoża użyć podkładu gruntującego Sopro KDG 751 (w koncentracie).

Do produktu

SoproThene 87808

Dwustronna taśma klejąca

Dwustronna, samoprzylepna, wytrzymała na zrywanie, mostkująca rysy taśma, wykonana z silnie klejącej kauczukowo-bitumicznej masy, stosowana do łączenia styków oraz przyklejania zakładek z samoprzylepnej izolacji bitumicznej SoproThene® 878. Do niezawodnego uszczelniania skomplikowanych detali jak np. przejść rur i wpustów podłogowych. Również do mocowania mat izolacyjnych, drenażowych lub ochronnych na samoprzylepnej izolacji bitumicznej SoproThene® 878.

Do produktu

KDB 756

Taśma dylatacyjna do uszczelnień bitumicznych
Ikona na zewnątrz

Taśma uszczelniająca z polipropylenu na bazie elastycznych polimerów (poliolefiny) do przykrycia dylatacji konstrukcyjnych w połączeniu z bitumicznymi masami uszczelniającymi Sopro KSP 652 lub Sopro KD 754 oraz z uszczelnieniem Sopro ZR Turbo MAXX 618.

Do produktu

KDS 663

Mata ochronna do uszczelnień bitumicznych
Ikona optymalne właćciwość drenażowe Ikona odporna na substancje agresywne dla betonu Ikona na zewnątrz Ikona certyfikat europejski

Drenażowa i ochronna mata z polistyrenu, kaszerowana rozdzielającą folią i stabilizującym nacisk filtrem flizelinowym z polipropylenu i polietylenu.

Do produktu
1