Masy bitumiczne

KD 754

Bitumiczna masa uszczelniająca 2K
Ikona certyfikat europejski Ikona chronić przed mrozem podczas transportu i składowania

Dwuskładnikowa, z wypełniaczem polistyrenowym, grubowarstwowa powłoka asfaltowa modyfikowana polimerami (PMBC) do wykonywania elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień powierzchni stykających się z gruntem. Również jako zewnętrzne, pasmowe uszczelnienie spoin konstrukcyjnych pomiędzy elementami budynków, wykonanymi z materiałów nieprzepuszczających wody.

Do produktu

ZR Turbo MAXX

Cementowa reaktywna zaprawa uszczelniająca 2-K
Ikona certyfikat europejski Ikona chronić przed mrozem podczas transportu i składowania

Reaktywna, dwuskładnikowa, uniwersalna w zastosowaniu, elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (zaprawa uszczelniająca FPD) do wykonywania mostkujących pęknięcia uszczelnień budowlanych. Do uszczelniania elementów stykających się z gruntem zgodnie z DIN 18533 oraz do uszczelniania zbiorników na wodę i basenów.

Do produktu

KSP 652

Bitumiczna masa uszczelniająca 1K
Ikona certyfikat europejski Ikona chronić przed mrozem podczas transportu i składowania

Jednoskładnikowa, z wypełniaczem polistyrenowym, grubowarstwowa powłoka asfaltowa modyfikowana polimerami (PMBC) do wykonywania elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień powierzchni stykających się z gruntem. Również jako zewnętrzne, pasmowe uszczelnienie spoin konstrukcyjnych pomiędzy elementami budynków, wykonanymi z materiałów nieprzepuszczających wody. Stosowana do klejenia płyt drenażowych i izolacyjnych w obszarach poniżej powierzchni gruntu.

Do produktu

ISA 755

Emulsja bitumiczna
Ikona jednoskładnikowa Ikona produkt szybkoschnący Ikona odporna na substancje agresywne dla betonu Ikona chronić przed mrozem podczas transportu i składowania

Gotowa do użycia, jednoskładnikowa emulsja bitumiczna stosowana jako warstwa izolująca i ochronna konstrukcji z betonu, tynku, muru z cegieł, betonu lekkiego i betonu komórkowego przed miejscowymi, agresywnymi dla betonu substancjami, występującymi w obszarze gruntu. Na suche i lekko wilgotne podłoża.

Do produktu

VK 690

Iniekcyjna izolacja silikatowa pozioma
Ikona wysoka zdolność penetracji Ikona do podłoży o dużej chłonności Ikona chronić przed mrozem podczas transportu i składowania

Jednoskładnikowy koncentrat uszczelniający na bazie specjalnych silikatów i dodatków hydrofobizujących. Preparat wprowadza się metodą grawitacyjną lub iniekcyjną, odtwarzając w murach izolację poziomą, zapobiegającą podciąganiu wilgoci w górne części muru. Stosowane również jako powłoka do impregnowania powierzchni materiałów chłonnych i do pokrywania podłoża przed nałożeniem tynków i powłok malarskich.

Do produktu

KDG 751

Bitumiczny podkład gruntujący
Ikona chronić przed mrozem podczas transportu i składowania

Koncentrat wodorozcieńczalny na bazie emulsji bitumicznej. Stosowany jako podkład gruntujący na wszystkie chłonne i mineralne podłoża, jak np. mur z cegły wapienno-piaskowej, tynk, beton komórkowy, pod bitumiczne uszczelnienia Sopro KSP 652, Sopro KD 754 i SoproThene 878. Przy obróbce nie wydzielają się łatwopalne lub szkodliwe dla zdrowia opary.

Do produktu
1