KD 754

Bitumiczna masa uszczelniająca, dwuskładnikowa
Ikona dwuskładnikowa Ikona chroni przed wodą napierającą z gruntu Ikona produkt szybkoschnący Ikona mostkuje rysy i pęknięcia Ikona szczelna dla radonu Ikona odporna na wysokie i niskie temperatury Ikona odporna na substancje agresywne dla betonu Ikona certyfikat europejski Ikona chronić przed mrozem podczas transportu i składowania

Dwuskładnikowa, z wypełniaczem polistyrenowym, grubowarstwowa powłoka asfaltowa modyfikowana polimerami (PMBC) do wykonywania elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień powierzchni stykających się z gruntem. Również jako zewnętrzne, pasmowe uszczelnienie spoin konstrukcyjnych pomiędzy elementami budynków, wykonanymi z materiałów nieprzepuszczających wody.

Do produktu

ZR Turbo MAXX

Cementowa reaktywna zaprawa uszczelniająca 2-K
Ikona dwuskładnikowa Ikona bardzo wysoka wydajność Ikona wysokokrystaliczne wiązanie wody Ikona technologia microgum Ikona szybki cement - system trójskładnikowy Ikona produkt szybkoschnący Ikona chroni przed wodą napierającą z gruntu Ikona mostkuje rysy i pęknięcia Ikona wysokoelastyczna bez bitumów Ikona obszar zastosowań Ikona dowolność aplikacji Ikona szczelna dla radonu Ikona odporna na promieniowanie uv Ikona bardzo niski poziom emisji LZO Ikona certyfikat europejski Ikona chronić przed mrozem podczas transportu i składowania

Reaktywna, dwuskładnikowa, uniwersalna w zastosowaniu, elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (zaprawa uszczelniająca FPD) do wykonywania mostkujących pęknięcia uszczelnień budowlanych. Do uszczelniania elementów stykających się z gruntem zgodnie z DIN 18533 oraz do uszczelniania zbiorników na wodę i basenów.

Do produktu

KSP 652

Bitumiczna masa uszczelniająca
Ikona jednoskładnikowa Ikona chroni przed wodą napierającą z gruntu Ikona produkt szybkoschnący Ikona mostkuje rysy i pęknięcia Ikona szczelna dla radonu Ikona odporna na wysokie i niskie temperatury Ikona odporna na substancje agresywne dla betonu Ikona certyfikat europejski Ikona chronić przed mrozem podczas transportu i składowania

Jednoskładnikowa, z wypełniaczem polistyrenowym, grubowarstwowa powłoka asfaltowa modyfikowana polimerami (PMBC) do wykonywania elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień powierzchni stykających się z gruntem. Również jako zewnętrzne, pasmowe uszczelnienie spoin konstrukcyjnych pomiędzy elementami budynków, wykonanymi z materiałów nieprzepuszczających wody. Stosowana do klejenia płyt drenażowych i izolacyjnych w obszarach poniżej powierzchni gruntu.

Do produktu

ISA 755

Emulsja bitumiczna
Ikona jednoskładnikowa Ikona produkt szybkoschnący Ikona odporna na substancje agresywne dla betonu Ikona dowolność aplikacji Ikona chroni przed wodą napierającą z gruntu Ikona chronić przed mrozem podczas transportu i składowania

Gotowa do użycia, jednoskładnikowa emulsja bitumiczna stosowana jako warstwa izolująca i ochronna konstrukcji z betonu, tynku, muru z cegieł, betonu lekkiego i betonu komórkowego przed miejscowymi, agresywnymi dla betonu substancjami, występującymi w obszarze gruntu. Na suche i lekko wilgotne podłoża.

Do produktu

VK 690

Iniekcyjna, silikatowa izolacja pozioma
Ikona wysoka zdolność penetracji Ikona do podłoży o dużej chłonności Ikona w pomieszczeniach i na zewnątrz Ikona chronić przed mrozem podczas transportu i składowania

Jednoskładnikowy koncentrat uszczelniający na bazie specjalnych silikatów i dodatków hydrofobizujących. Preparat wprowadza się metodą grawitacyjną lub iniekcyjną, odtwarzając w murach izolację poziomą, zapobiegającą podciąganiu wilgoci w górne części muru. Stosowane również jako powłoka do impregnowania powierzchni materiałów chłonnych i do pokrywania podłoża przed nałożeniem tynków i powłok malarskich.

Do produktu

KDG 751

Podkład gruntujący bitumiczny
Ikona koncentrat Ikona produkt szybkoschnący Ikona dowolność aplikacji Ikona chronić przed mrozem podczas transportu i składowania

Koncentrat wodorozcieńczalny na bazie emulsji bitumicznej. Stosowany jako podkład gruntujący na wszystkie chłonne i mineralne podłoża, jak np. mur z cegły wapienno-piaskowej, tynk, beton komórkowy, pod bitumiczne uszczelnienia Sopro KSP 652, Sopro KD 754 i SoproThene 878. Przy obróbce nie wydzielają się łatwopalne lub szkodliwe dla zdrowia opary.

Do produktu
1