Fugi do kostki brukowej

PFM

Fuga do kostki brukowej 5-30 mm
Ikona instytut badawczy dróg i mostów at/2010-20-2678/1

Cementowa, zawierająca tras, szybkowiążąca zaprawa fugowa do spoinowania nawierzchni z kostki brukowej i kamienia naturalnego w obszarach lekko, średnio i mocno obciążonych.

Do produktu

TNF

Fuga z trasem do kostki brukowej i kamienia naturalnego 5-40 mm
Ikona instytut badawczy dróg i mostów at/2010-20-2678/1

Cementowa, zawierająca tras, szybkowiążąca zaprawa do spoinowania płyt kamiennych i kostki brukowej w obiektach ogrodowych i architektury krajobrazu oraz lekko i średnio obciążonych nawierzchni infrastruktury drogowej.

Do produktu

Solitär® F20

Fuga drenażowa 3–20 mm
Ikona chronić przed mrozem podczas transportu i składowania

Jednoskładnikowa, gotowa do użycia, utwardzalna tlenem z powietrza zaprawa fugowa, na bazie żywicy syntetycznej do lekko obciążonych okładzin brukowych, kamiennych i ceramicznych.

Do produktu

EPF 594

Fuga epoksydowa do kostki brukowej
Ikona chronić przed mrozem podczas transportu i składowania

Dwuskładnikowa, na bazie emulgującej żywicy epoksydowej zaprawa fugowa na lekko i średnio obciążone nawierzchnie z kostki brukowej i z kamienia naturalnego, jak np. ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe, drogi dojazdowe, parkingi.

Do produktu
1