Sopro europejska marka

Sopro Polska Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
PL-02-146 Warszawa

Telefon: +48 22 335 23 00
Fax: +48 22 335 23 09

Mail: biuro@sopro.pl
Web: www.sopro.pl

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 42 01 52
65102 Wiesbaden

Telefon: +49 611 1707-0
Fax: +49 611 1707-250

Mail: international@sopro.com

Sopro Bauchemie GmbH Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten

Telefon: +43 7224 67141-0
Fax: +43 7224 67181

Mail: marketing@sopro.at
Web: www.sopro.at

Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung Schweiz
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun

Fon: +41 33 334 00 40
Fax: +41 33 334 00 41

Mail: info_ch@sopro.com
Web: www.sopro.ch

Sopro Nederland BV
Kruyderlaan 21 A
NL-3431 BM Nieuwegein

Telefon: +31 30 60 50 214
Fax: +31 30 60 50 896

Mail: info@soprobv.nl
Web: www.soprobv.nl

Sopro Hungária Kft.
Szölöskert út. 21
H-2092 Budakeszi

Telefon: +36 23 458 045
Fax: +36 23 458 048

Mail: info@sopro.hu
Web: www.sopro.hu

Sukces nie zna granic

Wiemy, że budować przyszłość, znaczy budować odpowiedzialnie, o krok wyprzedzając potrzeby i wymagania branży. Od początku istnienia Sopro, jednym z najważniejszych celów strategicznych stało się zapewnienie rozpoznawalności marki na rynkach Europy, a tym samym wyznaczanie standardów jakości, trwałości i bezpieczeństwa naszych systemów produktowych. Od 1985 roku sukcesywnie rozwijamy międzynarodową sieć dystrybutorów, otwieramy kolejne odziały oraz wchodzimy w ścisłą współpracę z miejscowymi firmami, zapewniając całą bazę produkcyjną, odpowiadającą potrzebom lokalnych rynków. Jasno określone cele, determinacja w ich osiąganiu oraz codzienna, sumienna praca potwierdziły, że sukces przemyślanej strategii biznesowej nie zna żadnych granic.

Sopro na arenie międzynarodowej

Obecnie, w skład Grupy wchodzą: centralny oddział Sopro Bauchemie GmbH w Wiesbaden oraz spółki w Polsce, w Austrii, na Węgrzech, w Czechach, w Holandii oraz w Szwajcarii. Tak rozbudowana sieć produkcyjno – dystrybucyjna pozwala na pełne zaspokojenie potrzeb rynkowych w kontekście całej oferty produktowej - od chemii budowlanej dedykowanej układaniu i spoinowaniu okładzin, preparatów przeznaczonych do uszczelniania i przygotowania podłoża, aż po szeroki wachlarz specjalistycznych produktów do innych zastosowań. Za sukcesem sprawnego i optymalnego zaopatrywania poszczególnych regionów w produkty Sopro stoją wykwalifikowani przedstawiciele handlowi, zaś nieocenione wsparcie dla wykonawców stanowią profesjonalne działy doradztwa technicznego, odpowiedzialne za programy szkoleniowe, seminaria oraz doraźną pomoc dla wykonawców prac budowlanych. Ogromny nacisk, który kładziemy na profesjonalizm podczas obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, jest cechą rozpoznawczą Sopro i fundamentem naszej marki – niezmienne od wielu lat.   Aktywna obecność na poszczególnych rynkach europejskich oraz wnikliwa analiza wymagań wykonawców pozwala sprawnie i elastycznie reagować na potrzeby poszczególnych regionów. Przy zastosowaniu lokalnych strategii rynkowych, bazując na długofalowej, stabilnej współpracy ze strategicznymi partnerami, dzień po dniu, konsekwentnie umacniamy pozycję marki na „starym kontynencie”.

 

Skontaktuj się z nami

Dla osiągnięcia wytyczonego celu konieczne jest uwzględnienie wszystkich procesów i działań oraz pozyskanie do jego realizacji ogółu pracowników. Niezbędna jest również ciągła kontrola i weryfikacja własnego sposobu myślenia i postępowania oraz nieustanna optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie. Dynamiczny charakter naszego zarządzania jakością obrazuje cykl PDCA (z ang. plan - do - check - act), stojący u jego podstaw.Po podpisaniu deklaracji zobowiązania się stron do certyfikacji grupowej między Sopro Bauchemie GmbH (Niemcy), Sopro Bauchemie GmbH (Austria) oraz Sopro Polska Sp. z o. o ustalono wspólny proces certyfikacji dla wyżej wymienionych spółek. W rezultacie, od marca 2006 roku Sopro Polska Sp. z o. o. posiada wdrożony i udokumentowany system zarządzania jakością zgodny z normą EN ISO 9001. W 2018 roku Sopro Polska Sp. z o.o. uzyskało certyfikat na zgodność z nową normą EN ISO 9001:2015. W celu zagwarantowania Państwu - naszym klientom - niezmiennie wysokiej jakości naszych produktów i usług.

Certyfikat DNV GL dla Sopro Polska Sp. z o.o.

Zarządzanie jakością jest mocno zakorzenione w filozofii firmy Sopro. Istotną rzeczą jest to, że zarządzamy jakością w sposób dynamiczny i nie ogranicza się do pojedynczych lokalizacji lub pojedynczych procesów ograniczonych w czasie. Przeciwnie, ma na celu osiągnięcie jednolitego standardu jakości we wszystkich powiązanych komórkach. Dzisiaj i w przyszłości.