Kontakt do Sopro Polska:

Sopro Polska sp. z. o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
PL 02-146 Warszawa

Mail: biuro@sopro.pl
Telefon: +48 22 335 23 00
Fax: +48 22 335 23 09
REGON 010787216
NIP: 9510042605

ul. Przemysłowa 16
26-052, Nowiny
Telefon: 41 346 56 50
Fax: 41 346 58 60
Mail: nowiny@sopro.pl

Telefon: 22 660 49 49

Informujemy że Inspektorem Ochrony Danych w firmie Sopro jest Pani Ewa Kornacka.. 
Kontakt we wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: iod@sopro.pl

Gdzie kupić?

Formularz kontaktowy