Poradnik Sopro

Poradnik Sopro ułatwia pracę projektantom i wykonawcom

Już wcześniejsze wydania naszego Poradnika spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem fachowców budowlanych. Nowe, zaktualizowane wydanie dostępne jest już w dwóch formach: 

  • jako drukowana książka, 
  • jako plik PDF do ściągnięcia.

Nowy Poradnik Sopro zawiera wiele cennych i praktycznych informacji. Dzielimy się z Państwem naszym know-how w takich dziedzinach jak układanie płytek ceramicznych, fugowanie okładzin, układanie kostki brukowej, układanie płyt z kamienia naturalnego, uszczelnianie powierzchni wykładanych płytkami (w tym basenów), układanie płytek renowacyjne i na podłożach krytycznych, układanie kamienia naturalnego, układanie jastrychów, układanie posadzek odprowadzających ładunki elektryczne, układanie płytek na podłożach metalowych, renowacja pustek pod płytkami i jastrychami, wyrównywanie podłoży, prace terminowe, fugowanie okładzin brukowych, uszczelnienia bitumiczne, renowacja betonu i murów, murowanie klinkieru.

W Poradniku koncentrujemy się w głównie na rozwiązywaniu szczególnie trudnych, praktycznych problemów: zapobieganie szkodom powstającym na skutek krytycznych zmian warunków atmosferycznych (w tym mrozów), unikanie przebarwień kamienia naturalnego, eliminowanie zagrożeń pojawiających się na jastrychach ogrzewanych, umożliwianie prowadzenia prac terminowych, niedopuszczanie do powstawania wykwitów na klinkierze itp.

Poradnik charakteryzuje podejście systemowe do omawianych zagadnień. Przedstawiamy przemyślane i sprawdzone w warunkach budowlanych technologie i systemy produktów o spektrum sięgającym od domowej łazienki, przez budownictwo przemysłowe po budowę basenów. Poświęcamy należytą uwagę rozwiązaniom specjalistycznym jak uszczelnianie piwnic, izolacja akustyczna i cieplna przy pracach renowacyjnych, a nawet budowa dróg i powierzchni brukowych.

Zawartość Poradnika ma przejrzysty, logiczny i przyjazny czytelnikowi układ. Zachęcamy więc do częstego korzystania z zawartej w nim wiedzy i doświadczenia. Przyniesie to Państwu wkrótce wymierne korzyści, nie tylko finansowe.

Niezależnie od informacji zawartych w Poradniku, prosimy korzystać również z możliwości bieżącego kontaktu z naszymi doradcami technicznymi pracującymi w terenie.

Skontaktuj się z Doradcą Technicznym

Poradnik 9.0 - Pobierz rozdziały (pdf)

Wybór odpowiednich zapraw do przyklejania okładzin zależy od wielu różnych czynników. Podstawowymi kryteriami wyboru są rodzaj okładziny, podłoża, występowanie możliwych obciążeń, zmiany temperatury i związane z tym rozszerzanie i ruch konstrukcji, a także presja czasu podczas wykonywania prac.  

Wybór odpowiednich zapraw fugowych ma kluczowe znaczenie dla trwałości ceramicznych lub kamiennych okładzin. Działają na nie obciążenia, z którymi zaprawa fugowa, ze względu na sposób użytkowania powierzchni, musi radzić sobie bez uszkodzeń w długim okresie czasu.

Uszczelnienie pomieszczeń wilgotnych i mokrych w budynkach zostało na nowo zdefiniowane w niemieckiej normie DIN 18534. Budynki i elementy budowlane muszą być tak zaprojektowane i wykonane, by  nie powstawały uszkodzenia ani nieuzasadnione uciążliwości, spowodowane oddziaływaniem wody lub wilgoci. Oznacza to, że substancja budowlana musi być zabezpieczona odpowiednimi środkami uszczelniającymi.

Baseny kąpielowe należą do konstrukcji o zróżnicowanych formach i skomplikowanych detalach, które podlegają wysokim obciążeniom. Mechaniczne obciążenia (ciśnienie hydrostatyczne, czyszczenie wysokociśnieniowe itp.) oraz warunki atmosferyczne i agresywne media (chemiczne preparaty czyszczące), a w indywidualnych przypadkach wody solankowe lub termalne działają stale i trwale na okładzinę, fugę i uszczelnienie konstrukcji.  

Podczas remontów i renowacji w istniejących budynkach, a czasem w nowo wybudowanych obiektach spotyka się podłoża, które wymagają dodatkowego przygotowania przed montażem okładzin ceramicznych i kamiennych.

Aktualna oferta rynkowa kamieni naturalnych (ponad 6.000 rodzajów skał) jest bardzo bogata, pochodzą one z różnych stron świata. Nowe technologie cięcia i obróbki umożliwiają obecnie produkcję płyt z kamienia naturalnego w szerokim asortymencie formatów i w różnych grubościach, z zachowaniem wysokiej dokładności wymiarowej oraz w przystępnych cenach. 

Przy planowaniu i wykonywaniu jastrychów/podkładów podłogowych istotne jest uwzględnienie normy EN 13813 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania” oraz odpowiedni dobór rodzaju, wytrzymałości i grubości jastrychu do przewidywanych obciążeń i miejsca zastosowania.

W obiektach, w których przechowuje się lub przetwarza substancje wybuchowe i mieszaniny łatwopalne jak gazy, paliwa, pyły, a także pomieszczenia w których zamontowane są bardzo czułe urządzenia elektroniczne lub przyrządy pomiarowe, wymagane jest stosowanie dodatkowych rozwiązań, umożliwiających odprowadzanie ładunków elektrycznych przez okładzinę posadzkową. 

W budownictwie naziemnym, podziemnym, jak i inżynieryjnym, zawsze należy być przygotowanym na konieczność zmierzenia się z technologicznie skomplikowanymi i nowoczesnymi materiałami budowlanymi. Dotyczy to dużej grupy produktów ze stali budowlanej i szlachetnej, bez udziału których wiele struktur nie byłoby możliwych do realizacji. 

Spotykanym zjawiskiem są odspojenia okładziny ceramicznej, kamiennej od jastrychy lub jastrychu, zaprawy szpachlowej od podłoża. Wymaga to podjęcia pracochłonnych działań naprawczych, które wiążą się z kompleksową renowacją. Jest ona kosztowna i zazwyczaj oznacza wyłączenie pomieszczeń z użytkowania. Alternatywę stanowi renowacja częściowa, podczas której  uszkodzenia mogą zostać naprawione bez usuwania czy niszczenia okładziny.

Uzyskanie optymalnej przyczepności do podłoża zapraw wyrównujących tzn. szpachli stabilnych lub wylewek samopoziomujących wymaga wykonania wstępnych prac przygotowawczych. Jedną z kluczowych kwestii jest właściwa ocena istniejącego podłoża tzn. stwierdzenie, z jakiego materiału jest wykonane, w jakim jest stanie i czy jest mocno lub słabo chłonne. Na tej podstawie dokonuje się doboru, adekwatnie do danego przypadku, właściwego preparatu gruntującego.

Presja terminów ze względu na krótki czas realizacji, możliwie krótkie przerwy technologiczne zostawiają wykonawcy mały margines na swobodny wybór zastosowanych produktów. Przy pracach terminowych decydujące znaczenie ma wybór systemu, który gwarantuje szybkie i niezawodne wykonanie prac budowlanych.

Utwardzenie nawierzchni ulic, dróg i placów przy pomocy kostki brukowej i płyt kamiennych stanowi jedną z najstarszych metod budowlanych. Jest ona stosowana do dzisiaj na wielu ulicach i drogach publicznych, a także na prywatnych posesjach.

Skuteczna ochrona budynków przed działaniem wody i wilgoci służy utrzymaniu jakości walorów mieszkaniowych. Materiały budowlane stosowane do wykonania elementów budowli poniżej poziomu gruntu jak np. bloczki betonowe, cegły, beton, itp. spełniają wymagania statyczne, jednak tylko w szczególnych przypadkach są wodoodporne. Stąd też, aby chronić podziemne części budynku przed niekorzystnym działaniem wody, stosuje się uszczelnienia m.in. grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami (PMBC). 

Beton, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, stosowany jest we wszystkich obszarach budownictwa jako niezawodny i niezbędny, ważny materiał budowlany. Należy dbać o jego stan i stosować się do odpowiednich przepisów, choćby ze względu na uniknięcie ewentualnych uszkodzeń.

Murowanie z cegły klinkierowej wymaga szczególnej staranności, bowiem od jakości przeprowadzenia prac zależy estetyka całego obiektu. Krótko po zakończeniu prac lub nawet w trakcie ich trwania, na powierzchni muru zaczynają pojawiać się białe plamy i naloty. Niekiedy zmieniają się w białe, twarde zacieki. Aby zapobiec temu niekorzystnemu zjawisku należy murować właściwą techniką, w odpowiednich warunkach atmosferycznych, stosować gotowe i wysokiej jakości zaprawy Sopro KMT.